ΜΕΚ ΙΙ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ

 2009 ΜΕΚ ΙΙ 2010 ΜΕΚ ΙΙ 2011 ΜΕΚ ΙΙ
 2012 ΜΕΚ ΙΙ 2013 ΜΕΚ ΙΙ 2014 ΜΕΚ ΙΙ
 2015 ΜΕΚ ΙΙ 2016 ΜΕΚ ΙΙ 2017 ΜΕΚ ΙΙ
 2018 ΜΕΚ ΙΙ 2019 ΜΕΚ ΙΙ2020 MEK II
 2021 MEK II  
   

ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ

Τετράχρονος βενζινοκινητήρας (Φωτόδεντρο)

Ροπή δύναμης (Φωτόδεντρο)

Ροπή δύναμης – Θάλαμος καύσης (Φωτόδεντρο)

Βασική λειτουργία 4-χρονου βενζινοκινητήρα (ΟΤΤΟ) (Αίσωπος)

Μέτρηση φθοράς κυλίνδρου – Εμβόλου και στροφαλοφόρου άξονα Μ.Ε.Κ. (Αίσωπος)

Υπολογισμός κυβισμού μηχανής (Αίσωπος)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ