ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ

ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ

Ηλεκτρικό διάγραμμα μονοφασικού συμπιεστή (Φωτόδεντρο)

Ψυκτικός κύκλος – Συντελεστής συμπεριφοράς (Φωτόδεντρο)

Κλιματιστική μονάδα διαιρούμενου τύπου (Split unit) (Φωτόδεντρο)

Ψυκτικός κύκλος – Ψυκτικός θάλαμος (Φωτόδενδτρο)

Ατμοί – Μετατροπές φάσης (Φωτόδεντρο)

Παρουσίαση και εφαρμογή του ψυκτικού κύκλου σε οικιακό ψυγείο (Αίσωπος)

Ψυκτικός κύκλος με συμπίεση ατμών (Αίσωπος)

Το διάγραμμα Ρ – h ενός ψυκτικού ρευστού. (Αίσωπος)